top of page

תמיכה ביצירה מקורית

חברים וחברות יקרים,

כידוע, כחלק מחוק הקולנוע הישראלי, נקבע כי תרומה כספית ליצירה קולנועית הינה הוצאה המוכרת לצורכי מס.

אם מצאו חן בעיניכם התכנים באתר, תמיכה בי ככותב תעזור לי ליצור תכנים נוספים.

אני מתחייב שהתכנים/תסריטים שאכתוב יהיו אך ורק עלילתיים ובדיוניים.

תמיכה בעבודת הכתיבה תאפשר לי להקדיש יותר זמן ליצירה תסריטאית ותכנית שכל תקוותי היא שאתם וכל בית ישראל תוכלו ליהנות ואולי אף להרוויח מהם.

כל תרומה תתקבל בברכה.

 

 

 

 

 

תוכלו גם ליהנות מסדרה של הטבות יקרות ערך בתמורה לתמיכתכם הנדיבה כדלהלן:

תרומה של 100 שקלים

שמכם יופיע תחת הכותרת "תודות" ברשימת הקרדיטים בסוף הסרט שיופק מהתסריט לו תרמתם.

תרומה של 500 שקלים

שמכם יופיע תחת הכותרת "תודה מיוחדת" ברשימת הקרדיטים בסוף הסרט שיופק מהתסריט לו תרמתם.

תרומה של 1000 שקלים

בנוסף להטבה הקודמת, תוכלו להתייעץ איתי טלפונית, בתיאום מוקדם, באשר לדברים שאתם יוצרים או כותבים.

תרומה של 2500 שקלים

בנוסף להטבות הקודמות, תוכלו לתת לי תסריט או יצירת כתיבה אחרת שלכם לקריאה ולחוות דעת מקצועית.

תרומה של 5000 שקלים

בנוסף להטבות הקודמות, אלווה אתכם בתהליך כתיבת תסריט או כתיבה יצירתית אחרת שלכם לכל אורכו עד לסיומו.

תרומה של 10,000 שקלים

בנוסף להטבות הקודמות, תוכלו לקבל קרדיט של "מפיק שותף" ויהיו לכם מניות באופן יחסי לתרומתכם מסך התקציב של הסרט שיופק.

תרומה של 100,000 שקלים

בנוסף להטבות הקודמות, תוכלו לקבל קרדיט של "מפיק שותף בכיר" ויהיו לכם מניות באופן יחסי לתרומתכם מסך התקציב של הסרט שיופק.

תרומה של 1,000,000 שקלים ויותר

בנוסף להטבות הקודמות, אתם תהיו חתומים על הסרט כמפיקיו הראשיים, רוב זכויות הסרט יהיו שלכם ולמעשה תהיו בעליו של סרט קולנוע!

PayPal ButtonPayPal Button

שלכם בברכה

   ,ובהכרת תודה    

רועי לירון                 

במאי ותסריטאי                 

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page